• Sammen for miljøet

    Vi sørger for at 95% energi- og materialgjenvinning av kasserte kjøretøy, og at alle farlige stoffer håndteres forsvarlig. På denne måten beskytter vi miljøet og verner vi jordens ressurser mest mulig.
  • 1

Hva er BilRetur?

Bilretur håndterer logistikken og gjenvinningen av bilvrak fra ca 50 av landets biloppsamlere.

Mer om BilRetur AS

Monstermaskin flatpakker bilen

Se hvordan monstermaskin flatpakker bilen på et øyeblikk hos en av våre biloppsamlere i Nord.

Se video her ->