• Sammen for miljøet

    Vi sørger for at 95% energi- og materialgjenvinning av kasserte kjøretøy, og at alle farlige stoffer håndteres forsvarlig. På denne måten beskytter vi miljøet og verner vi jordens ressurser mest mulig.
  • 1

Finn biloppsamler

Svært godt kvalifiserte biloppsamlere utfører demontering av brukbare deler og miljøsanering, samt pressing av bilvrakene.

Gå til oversikt

Monstermaskin flatpakker bilen

Se hvordan monstermaskin flatpakker bilen på et øyeblikk hos en av våre biloppsamlere i Nord.

Se video her ->