Vraking kan frita for årsavgift

Årsavgiften er fra 2018 endret til en trafikkforsikringsavgift som fra 1.januar 2018 blir fakturert via bilforsikringen. Dette betyr at avgiften følger bilen i forhold til at den er registrert og har gyldig forsikring for bruk, og at man betaler i forhold til dette. De tidligere fristene 20.mars og 30.juni gjelder således ikke lenger gjelder i forhold til refusjoner. 

Vraking av bilVrakpant

Når du vraker kjøretøyet din på en godkjent vrakplass, får du utbetalt vrakpant etter gjeldende sats. Husk å få med vrakmelding som dokumentasjon på at kjøretøyet er vraket.

Tollvesenet utbetaler vrakpant hver 14. dag.

Det er pr 1.1.2018 vrakpant på følgende kjøretøy med satsene:

  • Personbiler kr 3 000,-
  • Lastebiler kr 5 000,-
  • Mopeder, lette og tunge motorsykler kr 500,-
  • Campingvogner og bobiler kr 3 000,-

Se oversikt over Bilreturs godkjente biloppsamlere

Vær oppmerksom på at det ikke er alle biloppsamlere som tar imot lastebiler, mopeder, mc og campingvogner, selv om de tar imot personbiler og varebiler til vraking. Dette må undersøkes før levering.

Kondemnering er ikke det samme som vraking og gir ingen reduksjon i årsavgiften. Å kondemnere et kjøretøy er å erklære det for ubrukelig. Kondemnering av kjøretøy er et forhold mellom forsikringsselskap og kunde (for eksempel i forbindelse med ulykker og skader). 

Les om avregistrering

For kjøretøy som blir registrert for første gang eller som blir registrert på nytt etter å ha vært avregistrert, gjelder andre frister for vraking.

Les om registrering av nye kjøretøy

Les om registrering av kjøretøy som er avregistrert

© Bilretur AS. Alle rettigheter.